KJKP Park Sarajevo

Orezivanje i sječa stabala u ulicama Behdžeta Mutevelića i Derviša Numića

Osim svakodnevnih radova koji podrazumijevaju uređenje i čišćenje zelenih površina, pripremu sadnica za nadolazeće zimske dane, orezivanje i okopavanje sadnica ruža, ukrasnog grmlja i mladih stabala, radnici preduzeća „Park“ ovih dana užurbano rade i na orezivanju i sječi starih stabala. Poznato je da je preduzeće „Park“ jedino ovlašteno preduzeće za orezivanje i...

Novo cvijeće u Centru, čišćenje staza, orezivanje grmlja, izgrabljivanje lišća i košnja trave sa zelenih površina u KS

Pogodne vremenske prilike radnici preduzeća „Park“ ovih dana koriste kako bi završili aktivnosti na jesenjem uređenju javnih zelenih površina u Kantonu Sarajevo i što kvalitetnije parkovske i druge površine pripremili za nadolazeće zimske dane. Danas je novim sezonskim cvijećem uređen Spomenik ubijenoj djeci Sarajeva gdje su radnici “Park”-a zasadili violu, a cvijeće...

Radnici „Park“-a novim cvijećem uredili cvjetnu gredicu u Malom parku

Novim sezonskim cvijećem radnici preduzeća “Park” uredili su cvjetnu gredicu u Malom parku u ulici Maršala Tita preko puta zgrade Predsjedništva BiH. Najprije je izvršeno uklanjanje starog cvijeća koje je tokom ljeta ukrašavalo navedenu gredicu, zatim obrada i prihrana zemlje, a potom i sadnja sezonskog cvijeća i to ukupno 5.000 komada cvjetova...