Finansijsko-knjigovodstvena služba

Finansijsko-knjigovodstvena služba obavlja poslove redovnog registrovanja finansijskih dokumenata, poslove finansijske operative, obračuna i isplate plaća i drugih naknada uposlenicima, obračuna i isplate obaveza po osnovu poreza, doprinosa, PDV-a, fakturisanja i naplate potraživanja… Kontakt: Rukovodilac Aida Bešlija Ul. Patriotske lige 58 Tel. + 387 33 560 565 Fax. + 387 33 560 561 E-mail: aida.beslija@park.ba