RJ Mehanizacije

KJKP”“Park”d.o.o.Sarajevo raspolaže adekvatnom i specijalizovanom mehanizacijom i opremom za sve poslove i zadatke održavanja postojećih i podizanja novih zelenih površina, zaštite bilja i drveća… Zadatak RJ Mehanizacije jeste tehnička podrška svakodnevnim aktivnostima preduzeća. Kiperi, rovokopači- utovarivači, furgoni, hidraulične auto- korpe za rad na visinama do 12 i do 24 metra, traktori sa specijalizovanim priključcima za košnju, čišćenje snijega, obradu zemljišta, cisterne za zalijavanja, trimeri za travu i živu ogradu raspoloživa su mehanizacija KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo. Kontakti: Šef Kablar Samir Ul. Nahorevska 9 Tel. + 387 33 215 082 Fax: + 387 33 560 561 E-mail: mehanizacija@park.ba