Služba za komercijelne poslove, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove i Kabinet direktora

U jednom dijelu Preduzeća obavljaju se poslovi iz komercijalno- nabavnih, finansijsko- knjigovodstvenih i poslova iz oblasti opštih, pravnih i kadrovskih pitanja, te poslovi pripreme, projektovanja, katastra i sistem kvaliteta. To su: Služba za komercijelne poslove, Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove, Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove i Kabinet direktora. Kontakt: Služba za komercijelne poslove Patriotske lige 58 Tel. + 387 33 560 563; Fax: + 387 33 560 561; Centrala: + 387 33 560 560 E-mail: info@park.ba Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove Patriotske lige 58 Tel. + 387 33 560 574; Fax: + 387 33 560 561; Centrala: + 387 33 560 560 E-mail: info@park.ba Služba za finansijsko- knjigovodstvene poslove Patriotske lige 58 Tel. + 387 33 560 565; Fax: + 387 33 560 561; Centrala: + 387 33 560 560 E-mail: info@park.ba Kabinet direktora Patriotske lige 58 Tel. + 387 33 560 570; Fax: + 387 33 560 561; Centrala: + 387 33 560 560 E-mail: info@park.ba