Organi preduzeća

Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Skupština Preduzeća - Besim Balić, predsjednik - Amel Omerović, član - Senad Mujić, član   2. Uprava Preduzeća: - mr. ecc Alen Ramić, v.d. direktora Preduzeća - Suad Hećo, v.d. izvršnog direktora za održavanje javnih zelenih površina - Doc. dr. Mufik Muslić, v.d. izvršnog direktora za proizvodnju i inžinjering i kapitalne investicije