Organi preduzeća

Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Skupština Preduzeća
– Besim Balić, predsjednik
– Amel Omerović, član
– Senad Mujić, član

 

2. Uprava Preduzeća:
– mr. ecc Alen Ramić, v.d. direktora Preduzeća
– Suad Hećo, v.d. izvršnog direktora za održavanje javnih zelenih površina
– Doc. dr. Mufik Muslić, v.d. izvršnog direktora za proizvodnju i inžinjering i kapitalne investicije