Sektori i radne jedinice

Radi što uspješnijeg poslovanja i obavljanja djelatnosti, Statutom KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo od 29. decembra 2005. godine predviđena su više organizacionih dijelova (sektor) sastavljena od radnih jedinica i službi koje djeluju na području Kantona Sarajevo. Tako u preduzeću “Park” djeluju Sektor održavanja javnih zelenih površina i tehničkih poslova i više službi. Kantonalno javno komunalno preduzeće "Park" d.o.o. Sarajevo Patriotske lige 58, 71 000 Sarajevo Telefon: +387 33 560 560 i +387 33 560 570 Fax: +387 33 560 561 E-mail: info@park.ba