Djelatnosti

Djelatnosti Preduzeća upisane su u registar Općinskog suda u Sarajevu i to: - Uređenje i održavanje zelenih i rekreativnih površina (javne zelene površine); - Nabavka i briga o životinjama; - Uređenje, održavanje i podizanje nastambi ZOO vrtova; - Uređivanje i održavanje površina uz neuređene i uređene obale rijeka i vodotoka; - Izgradnja staza, odnosno saobraćajnica kroz parkove i druge zelene i rekreacione površine (dječija igrališta i prateći parkovski mobilijar); - Sječa i formiranje stabala; - Biološka zaštita stabala; - Dekoracija javnih zelenih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika i ostalih manifestacija (održavanje kulturnih, zabavnih, sportskih sajamskih i drugih manifestacija); - Održavanje higijene na javnim zelenim površinama; - Čišćenje snijega sa javnih površina (parkovske staze, stepeništa, mostovi i trgovi); - Podizanje (izgradnja) novih parkovskih i zelenih površina (podizanje, rekonstrukcija i revitalizacija) i svih vrsta parkova i drugih zelenih i rekreativnih površina sa odgovarajućim mobilijarom; - Proizvodnja i promet, putem vlastite veleprodajne i maloprodajne mreže cvijeća, lukovica i sjemena, dekorativnog grmlja, drveća, voća, plodne vrtlarske zemlje, lumbrihumusa, travnog tepiha (busa), kao i zaštitnih sredstava, proizvoda od keramike, pruća i betonske galanterije, poljoprivrednog alata i opreme, parkovskog mobilijara.