Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca o pruzanju usluga odrzavanja i koristenja uredske opreme i analize troskova i izrade dokumenata sa prijedlogom optimizacije i smanjenja troskova