Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca po LOT-a 1- za isporuku HTZ opreme namijenjene Sektoru odrzavanja javnih zelenih povrsina, Sluzbi za proizvodnju i proizvodne usluge, administrativne i radnike u prod