Ugovor o kupoprodaji računara sa monitorom (4 kom)