Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku ekektromaterijala za održavanje javne rasvjete u KS za 2016. godinu