Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za objekte KJKP Park d.o.o