Okvirni sporazum za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za GOLF, ŠKODU, FELICIJU i kombi FURGON