Odluka o dodjeljivanju ugovora za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za GOLF, ŠKODA,FELICIJA i kombi FURGON