Okvirni sporazum za isporuku poljoprivrednog alata i opreme