Odluka o ponistenju postupka javne nabavke za pruzanje usluge odrzavanja sistema javne rasvjete u cetiri kantonalne opcine