Ugovor o pružanju usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije glavnog projekta za objekte-projekat Novi Grad