Ugovor o pružanju usluga redovnog pregleda (trogodišnji) strojeva i uređaja i pregled -ispitivanje instalacija vatrodojave u skladu sa važećim propisima