Okvirni sporazum o kupoprodaji nafte i naftnih derivata-goriva