Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma za isporuku nafte i naftnih derivata-goriva, na osnovu otvorenog postupka