Okvirni sporazum za isporuku kamenog materijala i proizvoda od kamena