Okvirni sporazum za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za KOMBI FIAT DUCATO