Okvirni sporazum za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova za automobile (akumulator i dr)