Ugovor o kupoprodaji limenih uložaka za korpe-kom 70