Ugovor o pruzanju usluga ljekarskog pregleda, prema direktnom postupku