Ugovor o kupoprodaji kulir ploča, prema direktnom postupku