Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za kombi FIAT DUCATO