Okvirni sporazum o pružanju usluga osiguranja motornih vozila, prema konkurentskom postupku