Ugovor o kupoprodaji travne smjese kg 230 prema direktnom postupku