Ugovor o kupoprodaji travne smjese, prema direktnom postupku