Ugovor o kupoprodaji kulir ploča prema direktnom postupku