Okvirni sporazum za isporuku parkovskog mobilijara na osnovu konkurentskog postupka