Ugovor o kupoprodaji silk za trimer 2,7mm kom 10 i ulje dvotaktol 20 litara