Okvirni sporazum za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere i rezač busa STIHL