Okvirni sporazum z isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova i servisiranje za motorne pile, trimere i rezače busa HUSQVARNA