Ugovor o kupoprodaji tabli za košarku -7 kom, obruča za košarku -13 kom, mrežica za koš-19 kom prema direktnom postupku