Izjava o raskidu ugovora o kupoprodaji dijelova za izradu metalnih klupa Bosanka broj P-JN-334-3C od 8.5.2015.