Odluka o dodjeli ugovora za pružanje bankarske usluge dugoročnog kreditiranja za potrebe finansijske sanacije poslovanja putem otvorenog postupka