Ugovor o pružanju usluga na organizaciji i održavanju projektne akademije, programa i edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima