Okvirni sporazum za isporuku raznog građevinskog materijala (cement,kreč i dr.) betonskog čelika, profilisanih cijevi i drugih proizvoda od željeza prema konkurentskom postupku