Ugovor o kupoprodaji baliranog sijena 19 500 kg, prema direktnom postupku