Okvirni sporazum za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova za kosilice SRK70, kosilica ROTO SIP135A,rotokos RMS 120; traktor TT 830, traktor Tomo Vinkovic prema otvorenom postupku