Poziv za dostavu ponuda za pravne i notarske usluge u 2015. godini