Odluka o nabavci bankarske usluge dugoročnog kreditiranja od 2.000.000,00 KM za potrebe finansijske sanacije poslovanja po otvorenom postupku