Ugovor o kupoprodaji šlajfarice (kom 1), preklopne pile (kom 1)