Ugovor o kupoprodaji makaza za živu ogradu HS 81 T