Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova za autiće na baterije