Odluka o dodjeljivanju okvirnog sporazuma za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova za kosilice SRK 70, kosilice ROTO SIP 135A, rotokos RMS 120, traktor TT 830, traktor Tomo Vinković