Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma za isporuku mesa za ishranu životinja u RZCPionirska dolina i zoo vrt, na osnovu otvorenog postupka