Odluka o pokretanju postupka nabavke robe elektro materijala za odrzavanje javne rasvjete u Kantonu Sarajevo za period do 31.07.2015.